מאמר השבוע
 
ל"ג בעומר - בחוץ או בפנים | יובל דיין
 

8/5/12

 

ל"ג בעומר בחצר ציונו של התנא האלוקי רשב"י הקדוש. הרגליים והלב והנפש מתרוממות טפח מעל הקרקע. שמחה על טבעית מורגשת בעליל, אי אפשר שלא להיסחף אחריה. 
ובפנים המערה, הלבבות נפתחים, ההתעוררות בוקעת רקיעים, הנפש כמהה לשוב ולהיטיב את דרכה מעתה. איך זה ששני כוחות מנוגדים כל כך פועלים בו זמנית - ההתעוררות והשמחה, הבכי והשירה, התשוקה וההודיה?! ובכלל, לשמחה מה זו עושה? הן ביום זה נסתלק הצדיק והעולם התייתם, מן הראוי היה לקונן ולהתאבל, ולא לשיר ולרקוד!

רבי נתן מגלה לנו טפח מסודו של רשב"י: חז"ל צפו את אשר יקרה באחרית הימים וגזרו אומר: "עתידה תורה שתשתכח מישראל" (שבת קלח ע"ב), הסתר הפנים יגבר כל כך עד שגם כאשר הספרים יהיו בידינו תהיה זאת שיכחה; הריחוק יהיה עמוק כל כך, הלבבות יהיו סתומים כל כך; חיי החולין יכבשו כל חלקה טובה, הנפילות הרוחניות יהיו עמוקות ביותר - עד שתשכח אותה ידיעה עמוקה שאותה הנחיל לנו ה' על ידי התורה, ש'ישראל וקוב"ה ואורייתא חד הוא'; (=ישראל והתורה והקב"ה הם אחד.) יהודי לא ירגיש שכשהוא מקיים מצוה או לומד תורה, הרי הוא מאוחד באהבה אינסופית למי שציווה ונתן זאת; הוא אולי יזכור את המילים, אך לא את ה'נשמה' שבהן.

שכחה זו תגרום לעזיבת התורה אט אט חלילה, שכן כאשר יהודי רואה שמעשיו מקולקלים והיצר מקיף את כל כולו, ובנוסף לכך הוא שוכח שעדיין הוא מחובר לאהבת עולם יוקדת מצד ה' יתברך - הוא מזניח את עבודת ה' ומ...


מאמרים מומלצים

שנים במחיר אחד | נועה ירון דיין
30/1/14
השנה עפה, עף לי הזמן השנה. עוד לא התחלנו, וכבר היה ט״ו בשבט. אפשר לקלוט את המהירות? אבל למזלי הרב, השנה אני ממש לא נתקפת בשום סוג של לחץ או מועקה ואף לא מועקונת, וזאת למרות שעבר כבר ט״ו בשבט, והסיבה היא שהשנה יש שני אדרים. אדר א׳ ואדר ב׳, זה פינוק מיוחד, שניים במחיר אחד, שהשם יתברך נותן לנו פעם בכמה שנים. ככה, צ׳ופר, את אוהבת מבצעים, לא? את מכורה למבצעים, אז קחי עוד אדר במתנה. אחד פלוס אחד, קני אחד, קבלי עוד אחד חינם.


כל הפושט יד - פורים | יובל דיין
22/2/13
שני חסידים היו רוחצים את בגדיהם בנהר, כאשר הבחינו בעקרב שנפל למים והחל לטבוע. אחד החסידים הושיט מיד את ידו, משה את העקרב מהמים והניח אותו על גדת הנהר, העקרב המבוהל שלח את זנבו ועקץ את החסיד ששפשף את מקום העקיצה בכאב ושב למלאכתו. לא חלפו רגעים ספורים ושוב נפל העקרב למים. החסיד לא היסס לרגע, שוב שלח את ידו, שוב משה את העקרב מן המים והניחו על הגדה. ושוב לא היסס העקרב ועקץ את החסיד. כשחזר הדבר בשלישית, פנה אליו חברו ושאלו, "ידידי, מדוע אתה ממשיך להציל את העקרב? הרי אתה יודע שבכל פעם הוא ישוב ויעקוץ. הרי זה הטבע שלו." השיב החסיד בחיוך, "והטבע שלי זה להציל."


חוט של חסד | נועה ירון דיין
16/1/13
מאמינים בני מאמינים חולפים על פני משולהבי לחיים ואני מגששת בחושך אחר בדל זנב זיכרון קדמון. מה הקשר שלי לכל זה, אילו רק אמצא את קצה החוט הנה אוחז בו ואקום. הנה אלך גם אני אל עבר התכלית. אחזיק בו ואדע. יש בי טוב גנוז, יש בי נשמה קדושה. בעולם כל כך גדול ומופלא ומורכב, על כל מיליארדי מילארדי חלקיו, על אינספור העלילות המפותלות המתפתלות בנבחיו, גם לי יש חלק חד פעמי ובלתי נשכח.


בלי פאניקה | נועה ירון דיין
1/12/12
משימה בלתי אפשרית. אחת ביום.


אוטם שריר הלב | איתמר מור
4/6/12
היהדות עודדה מאז ומעולם התעסקות בכאבים, משום שרק כך ניתן להגיע לשורש שבו ישנה השקה בין עולם הרוח לביטויים החומרים שלכאורה יוצרים את המועקות והכאבים.


וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך – והחזקת בו | יובל דיין
18/5/12
עיקר ההלוואה הוא בשביל להחזיק ביד הלווה אולי יוכל להרחיב ידו על ידי זה, שיזכה לפרנסה על ידי זה, כמו שפירש רש"י שם: אל תניחנו ליפול אלא תחזיק בו עד שלא יפול.


רק זה נשאר לנו בגלותנו | יובל דיין
18/5/12
וזה בחינת ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם,


את כספך לא תתן לו בנשך | יובל דיין
18/5/12
ועל כן נעשה מזה תיקון גדול כשמלוה לחברו גמילות חסד, כי הוא ממלא פגימת הירח, שזה עיקר עבודתנו כידוע, ועל כן הזהירה התורה על זה כמה פעמים.


וכי תמכור ממכר לעמיתך | יובל דיין
18/5/12
על כל פנים צריך הוא ליזהר במחשבתו שלא ישכח מהשם יתברך בשעת המשא ומתן ויהיה משתוקק תמיד ברצון חזק להמשיך את עצמו ואת חבריו העוסקים עמו להשם יתברך ותורתו.


מי היה רשב"י | יובל דיין
8/5/12
פרשת אמור, מוקדשת ברובה לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. שיום ההילולה שלו יחול בל"ג בעומר. החלטנו לתת תזכורת קטנה מי היה רשב"י ומה פועלו בהיסטוריה של העם היהודי


שינה רוחנית | יובל דיין
2/5/12
אנחנו ישנים. חיים ליד המציאות. במקביל אליה. הנחש הקדמוני מפתה את חוה לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע ומשדל אותה, בכך שאומר לה שיכולת הבריאה טמונה בפרי הזה. חוה, שמעצם טיבעה כאישה בוראת חיים, מתרגשת מעצם הרעיון ואוכלת מהפרי האסור, ואכן היא בוראת מציאות חדשה לגמרי. מציאות המוגדרת כמחלת השינה הרוחנית.


בסוף כל אחד משלם על עצמו | נועה ירון דיין
2/5/12
בסוף אנחנו כולנו ביחד, כל אחד לבד. בסוף נעמוד שם, כל אחד מאיתנו, לבד מול חיינו שחלפו. בסוף המלצר מביא חשבון. בסוף כל אחד משלם על עצמו.הרצאה חדשה
 
שבועות - תיקון תאוות הממון | יובל דיין
 
1/5/12
דעת עליונה מתגלה בשבועות ויכולה לתקן את כל העניינים הכספיים
 

הרצאות מומלצותספירת העומר על פי הסוד
14/5/12
ימיו של האדם ספורים ומנויים. עניין ספירת העומר על פי הסוד.


אורות אורות אורות
13/5/12
בין ראש השנה לסוכות יורד אור גדל על העולם. בואו ננצל אותו כמו שצריך.


מנגנון הבחירה
13/5/12
המנגנון הרוחני העדין והחשוב ביותר. כיצד זוכין לשלוט בו.


בלי חכמות כלל
13/5/12
תורה יט בחלק השני של ליקוטי מוהרן. תכלית החכמה הוא לא להיות חכם.


איך עושים תשובה
13/5/12
איך מדברים על מה שאי אפשר לדבר. איך עושים תשובה בעולם הזה?


סוף מעשה במחשבה תחילה
13/5/12
תורה יח בליקוטי מוהרן. התכלית של התכלית. גבוה מעל גבוה. שיעור למטיבי לכת..
 
ליקוטי מוהר"ן בעיון

שיעורים בליקוטי מוהרן בעיון. מסודר ע"פ תורות. כדאי להביא את הספר הקדוש של רבי נחמן מברסלב ולהתיישב מול המסך.אמת מטרידה
22/8/12
מתוך תורה קעא ליקוטי מוהר"ן


בואו נלמד לאכול - תורה סב
22/5/12
תורה סב בליקוטי מוהר"ן, בירור הניצוצות של האדם נעשה ע"י אמונה.


מי מפריע לי?
20/5/12
תורה ו בליקוטי מוהרן. עניין הגאוה העצמית והאגו ומה זה קשור לראש השנה.


מי האיש - תורה לג
16/5/12
שיעור המדבר ממעלת השלום.


ביזיון - תורה ו
14/5/12
עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק.


גבוה מעל גבוה - תורה יח
10/5/12
תכלית מעל תכלית. סוף מעשה במחשבה תחילה. מתוך תורה יח בליקוטי מוהרן.


למעט בכבוד עצמו - תורה ו
1/5/12
כי צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום
אירועים
תגיות
תשובה    תפילה    פסח    ראש השנה    הגדה    אמונה    אלול    התבודדות    אומן    נועה ירון    התחזקות    מחשבה    שבועות    בזיונות    ספירת העומר    תורה ו     אמונה    בזיון    ליל הסדר    סוכות    פרשת השבוע    יציאת מצרים    ליקוטי מוהר"ן    צדיק    עורבים    תמימות    בחוקותי    חיפוש    ליקוטי מוהרן    פורים     מציאות    ל"ג בעומר    מציאה    תוכחה         כח מדמה    לב    פרעה    תורה ד תנינא    תורה ח תנינא     ראיית טוב    חנוכה    יראה    משא ומתן    סיפורי מעשיות משנים קדמוניות    ענווה    רבי נחמן    רחמנות    שלום    תשרי     נרות חנוכה     פורים    אדר    אכילה    איתמר מור    הלואה    זוגיות    נועה    יום כיפור    ליקוטי הלכות    ענוה    רבי נתן    רבי עקיבא    תורה יח     יצר הרע     מירון    קדושה    אגו    גאולה    וארא    ויקהל    אכזריות    ויכוחים    אייר    וישלח    בן מלך    בן מלך בן שפחה    ארץ ישראל    בת מלך    התחדשות    התמודדות    השתנות    חתונה    ניגון    ניסן    ט"ו בשבט    כבוד    כיסופים    כף זכות    מקיפים    מנהיגות    מידות    משה רבנו    סוכה    סיפורי מעשיות    פרשת שבוע    פשיטות    רבי נחמן מברסלב    רצון    תקוה    תורה    תורה לג    שבת    שחר אריאל    שכל    תכלית     גאולה     דגים     אדר     בחירה     ויחי     בן מלך     בריאה     השכל שיש בכל דבר     חגים     חנוכיה     נקודה טובה     ניצחון     יוונים     ל"ג בעומר     ליקוטי מוהר"ן     ליקוטי תפילות     מכבים     סביבון     ספירת העומר     ענווה     פסח     רבי נתן     רבי עקיבא     רע וטוב     רשב"י     תקוה     תורה     שינוי     שיעור     תשובה    אב    דבקות    גאווה    אוכל    הבעל שם טוב    אותיות    אזמרה    דחיה    בחירה    דיבור    איזון    ויחי    בירור    בית    אישה    גן עדן    בלק    אמור    אליהו הנביא    בלעם    אמת ליקוטי מוהרן רבי נתן רחמים     געגוע    דעת    בראשית    דרך    ברכה    ארץ    השגה אלוקית    התגלות    השבת אבידה    השתוקקות    זיווג    זמן    זריזות    חודש אייר    חותם בתוך חותם    חזרה בתשובה    חיים טובים    חכמה    חן    חן וחשיבות    חסד    נ נח    נקודה טובה    נבואה    נועה ירון דיין    נח    ניהול זמן    נטילת ידיים    נפילות    נפש    נרות    יובל    יובל דיין    יום הדין    כח    כח המכריח    כח המשיכה    כי תצא    ככה    ילדים    ימים נוראים    כעס    ירושלים    יתרו    מקימי    מקריות    מדבר    מדמה    מועדים    מדרש    ליקוטי עצות    מלאכים    ממון    מלחמה    מלכות    מצווה    מצרים    משיבת נפש    משכן    משימה    משפט    סבא ישראל    סיגופים    ספר הזוהר    עבד    פאניקה    פועל    עזות    פחד    עמל    פרה    פרדס    פרנסה    ערפל    עשירות    עשר המכות    רוחניות    רבי נתן מברסלב    ראש חודש    רחמים    ריקוד    רעב    רשב"י    רשבי    תורה א'    תורה כב    תורה ל    תורה מט    תורה סו    תיקון    שמות    שמחה    שמן טהור    תענית    
הצטרפו להתהוות

הרשמו למועדון החברים של התהוות לקבלת ניוזלטר ועדכונים על הרצאות מאמרים ועוד.
שם מלא:

אימייל:


קישורים מהירים

התהוות בפייסבוק
קבלת דיווחים מהאתר
צפו בערוץ התהוות ביוטיוב


 
 
כל הזכויות שמורות התהוות 2012©       Internet Explorer +8 ו- Firefox +8 האתר מותאם לדפדפן